Historie Kollnburg

První písemná zmínka o Kollnburgu je datována v roce 1153. Předkové obyvatel Kollnburgu se usídlili na skalnatém, málo úrodném horském pásmu, což dokládají staré místní názvy Kalenberg, Kallenberg oder Kahlenberg (v překladu „Holá hora“). Počátky osídlení však sahají až do rané karolínské doby. Příčinou tohoto raného osídlení je to, že Kollnburg leží na staré obchodní cestě Bayerweg (dnes známá nadregionální turistická stezka od údolí Dunaje přes Kollnburg do Čech), která měla velký význam již v době stěhování národů. Hrad sloužil na ochranu bohatství hrabat z Bogenu, kteří vládli až do jejich vymření v roce 1242 celému střednímu lesu od Bogenu po Cham, Furth i. Wald a Deggendorf. Podle pověsti má být v hradní věži zakopán poklad, který dodnes nebyl nalezen. Pevnost údajně také spojuje podzemní chodba s protilehlým hradem Neunußberg. Na počátku 19. století se začínají postupně objevovat jednotliví majitelé usedlostí a pozemků. Stále více lidí se usazovalo v této malé a poklidné vesničce. V 50. letech začali do Kollnburgu přicházet první rekreanti a tím se turizmus stal dalším hospodářským odvětvím vedle řemeslníků a rolníků. V roce 1971 se spojila obec Kollnburg s obcí Rechertsried a v roce 1978 se oblast v rámci územní reformy zvětšila o dříve samostatné obce Allersdorf a Kirchaitnach. Nejvyšší horou je Kasten vysoký 828 m, mezi lidmi je ovšem za domácí horu a nejvyšší vyvýšeninu považován Pröller vysoký 1.048 m, jehož vrchol se však již nachází na území obce St. Englmar.