Meditační stezka ve farní zahradě

Na popud našeho faráře pana Josef Rennera byla ve farní zahradě kolem fary vytvořena nová „Meditační stezka“ s nádhernými skleněnými tabulemi. Impozantní skleněné tabule jsou vyrobeny uměleckými skláři ze sklářské hutě Weinfurtner. Podílet se mohou také jednotlivci nebo spolky. Tabule s biblickými citáty a příslušným uměleckým vyobrazením tak obohatily obec.