Selský památník v Baierweg

Jeden z nejneobvyklejších památníků v Bavorském lese z roku 1869. Monumentální kamenný památník na historickém místě s nádherným panoramatickým výhledem.
Podle pověsti ho zřídil Georg Bielmaier se svými čeledíny ve spolupráci s kollnburgským malířem Johannem B. Reisbacherem, aby ulehčil špatnému svědomí, které ho trápilo poté, co podvedl svého zemřelého bratra a jeho družku.