Stavění májky

Každoročně 30. dubna nebo 1. května se na návsi v Kollnburgu a v mnoha okolních osadách staví májka a sice jen pomoci svalů a dřevěných vidlic. Májka zdobená dřevěnými znaky cechů, malým stromečkem se stuhami a silnými jedlovými věnci je znamením tradice a pohostinnosti až do podzimu.