Umrlčí prkna

Umrlčí prkna jsou součástí lidové kultury. Podávají svědectví o hlubokém uctívání památky mrtvých, které je lidem v Bavorském lese vlastní odnepaměti. Zvyk, stavět dřevěné pamětní tabule, se v současné době opět vrací. Lidé tak vzpomínají na zemřelé a jejich osudy a ctí ty, kdož tabule postavili. Dříve plnila umrlčí prkna zcela praktickou funkci. Než truhlář zhotovil rakev, pokládalo se mrtvé tělo zahalené plátnem na prkno. Ve víře, že se duše dostane do nebe až po rozpadu umrlčího prkna, stavěli lidé po pohřbu tato prkna často opatřená nápisem, který měl někdy humorným způsobem utišit bolestnou ztrátu, pod mohutné stromy nebo na rozcestích, kde pak měla zetlít ve volné přírodě. Lidé věřili, že teprve pak se mohla duše zemřelého dostat z očistce do nebe.