Srdečně Vás zdravím na homepage obce Kollnburg. Ať už jste nás navštívili jako hosté nebo spoluobčané, slibuji Vám zajímavý a informativní pobyt na našich stránkách. Určitě se zde můžete dozvědět něco nového o naší krásné vesnici v podhradí.
Kollnburg, který leží idylicky v Bavorském lese, a poměrně velká spádová oblast mají určitě co nabídnout. Vedle pestrého kulturního vyžití a aktivní činnosti spolků se tady u nás prolíná také historické uvědomění s moderním rozvojem obce.
Udělejte si představu o obci, jejích zařízeních, její správě a také o zdejších spolcích a kulturních akcích.  Pro Vaši potřebu Vám také představujeme příslušné kontaktní osoby.
Tato internetová stránka by měla být zdrojem informací pro naše návštěvníky stejně tak jako pro všechny zainteresované občany naší obce. Využijte této možnosti a nechte se inspirovat naší nabídkou.
Přeji Vám krásný pobyt na naší nové homepage. Jakékoli Vaše náměty a návrhy na zlepšení uvítáme. Srdečně Vaše starostka Herbert Preuss

více informací

Odbor registrace obyvatel
Odbor registrace obyvatel v Kollnburgu je důležitým, centrálním místem obecního úřadu a měl by být prvním kontaktním místem pro rodiny, důchodce a další osoby.
Poprvé se s naším úřadem dostanete do kontaktu při Vašem přihlášení, naposledy pak často při odhlášení. Rádi Vám podáme informace po telefonu a zodpovíme Vaše veškeré dotazy. Jsme akustická vizitka naší obce.
Dále pak odbor registrace obyvatel přebírá záležitosti práva o státním občanství, např. vystavování dokladů o státním občanství a přijímání žádostí o udělení německého státního občanství.
Matriční odbor
Matriční úřad Kollnburg spravuje veškeré případy týkající se osobního stavu, ke kterým došlo na území naší obce. Patří sem např. uzavírání manželství, narození a samozřejmě také úmrtí.
Kontakt & otevírací doba
Naši zaměstnanci obecní správy (viz foto) se snaží o to, aby obecní úřad vycházel klientům vstříc a bude jim potěšením, když Vám budou moci nabídnout veškerý servis.

Adresa Gemeinde Kollnburg
Schulstraße 1
94262 Kollnburg
Telefon 0049 (0) 99 42 94 12 0
Fax 0049 (0) 99 42 94 12 99
Email info@kollnburg.de
Otevírací doba Pondělí, Úterý, Čtvrtek
8,15 – 11,45 hodin,
13,45 – 16,00 hodinStředa
8,15 – 11,45 hodinPátek
8,15 – 12,00 hodin
nebo po domluv

Čísla & fakta
Zajímavé údaje z naší obce

Kollnburg, státem uznaná rekreační oblast (655 m) leží idylicky přímo v Přírodním parku Bavorský les na horském hřbetu mezi vzdušnými lázněmi Viechtach a centrem zimních sportů St. Englmarem u historické cesty „Baierweg“.
Rozloha celého území obce: 59,423 km²
Celkový počet obyvatel: obyvatel, Rozdělení:
katastrální území – Gem 2 936 arkung
počet obyvatel (trvalé a přechodné bydliště) – Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)
rozloha katastrálního území – Größe der Gemarkung
statistika obyvatel – Einwohnerstatistik,
datum – Stichtag,
počet obyvatel – Einwohner,
změna – Veränderung

Aktuality
Obec Kollnburg by chtěla v budoucnu podněcovat činnost v kulturní, turistické, hospodářské a společenské oblasti. To znamená, že by se spolupráce v jednotlivých oblastech měla výrazněji podporovat různými akcemi a projekty.
Naše krásná obec by se měla navenek nadále rozvíjet s ohledem na historické struktury, kulturní tradici a pokrok budoucnosti.

Nejdůležitějším cílem je proto maximální možná koordinace oblastí turizmu, průmyslu, obchodu, služeb, zemědělství, kultury, sportu a obecní správy stejně jako provázání rozpočtových a perzonálních zdrojů, aby společné aktivity bylo možné provádět s maximální efektivností pro optimální postavení naší obce.

První kroky v tomto směru jsme již učinili. Zahájili jsme projekt, ze kterého by měli profitovat občané – ustanovili jsme místní mluvčí a vytvořili pracovní skupiny pro rodinu, mládež, seniory a postižené.

Kontinuální práce občanů Kollnburgu v rámci obecního marketingu se vyplácí nejen při zvelebování obce, nýbrž také v urbanistické oblasti: Jako obec s více než 600 obyvateli zvítězil Kollnburg v září 2008 v okresním kole 23. zemské soutěže „Naše vesnice má budoucnost – naše vesnice má být krásnější“ a v krajském kole získal stříbrnou medaili.
Tímto bychom také chtěli dát impulz pro trvalý rozvoj obce a za podpory občanů realizovat plánované projekty.

Rozhodující pro pozitivní rozvoj naší obce je symbióza mezi námi jako obcí a Vámi jako občany.
Dovolte nám, abychom mohli spolupracovat, společně rozvíjet a podnikat – pro krásnou vlast s hodnotným životem – naši hradní vesnici Kollnburg!

ŽIVOT V KOLLNBURGU - Aktuality
Kollnburg je obcí budoucnosti & minulosti, tradic & zvyků, s venkovským šarmem & světu otevřenými občany – a právě tím Kollnburg v Bavorském lese přitahuje!
V Kollnburgu, Allersdorfu, Kirchaitnachu a Rechertsriedu, na nádherném místě Bavorského lesa, žije nyní kolem 3 000 občanů a občanek.
Život tam, kam jiní jezdí na dovolenou. – Historický hrad místo hotelových hradů, idylická zákoutí, klidná místa, zelené lesy, nádherné výhledy, příjemná nerušená atmosféra – to je romantická hradní vesnice Kollnburg.