Archiv autora: nadine

Boží muka a kříže u cest

Při cestách Bavorským lesem často narazíme na kříže, které byly ze zbožnosti nebo jako vzpomínka na zemřelé postaveny na okraji pole nebo lesa. Boží muka jsou pamětní kříže nebo kameny, které na těchto místech připomínají oběti smrtelných nehod. Celý příspěvek

Umrlčí prkna

Umrlčí prkna jsou součástí lidové kultury. Podávají svědectví o hlubokém uctívání památky mrtvých, které je lidem v Bavorském lese vlastní odnepaměti. Zvyk, stavět dřevěné pamětní tabule, se v současné době opět vrací. Lidé tak vzpomínají na zemřelé a jejich osudy a ctí ty, kdož tabule postavili. Celý příspěvek

Stavění májky

Každoročně 30. dubna nebo 1. května se na návsi v Kollnburgu a v mnoha okolních osadách staví májka a sice jen pomoci svalů a dřevěných vidlic. Májka zdobená dřevěnými znaky cechů, malým stromečkem se stuhami a silnými jedlovými věnci je znamením tradice a pohostinnosti až do podzimu. Celý příspěvek

Slavnosti „Heimatfest“

O místních zvycích se v Bavorském lese pouze nemluví – nýbrž se jimi také žije. Svěcení vlajek, Boží tělo, výročí spolků, dožínky. Jednota obyvatelstva a tradiční obyčeje a zvyky jsou patrné při mnoha akcích. Aktuální termíny najdete v našem kalendáři akcí. Celý příspěvek

Kollnburg – centrum karnevalu v Bavorském lese

Obyvatelé Kollnburgu, pod vedením karnevalového spolku „Die Burgnarren“ („Hradní šašci“), korunují začátkem ledna na korunovačním plesu prince a princeznu, kteří společně s masopustní vládou a čilými tanečnicemi vládnou obci až do masopustního úterý. Po dobu trvání karnevalu je každý víkend naplněn masopustními bály s pestrým programem. Celý příspěvek