Archiv autora: nadine

Kostely a kaple

V Kollnburgu se nacházejí 4 kostely. Farní kostel Nejsvětější Trojice, farní kostel sv. Magdaleny v Kirchaitnachu, filiální kostel v Allersdorfu a filiální kostel Srdce Ježíšova v Ayrhofu. V Kollnburgu a jeho blízkém okolí najdete také nespočet kaplí. Kaple stojí podél cest, turistických stezek, polních a lučních cest a také mezi poli a lukami v nádherné kollnburgské přírodě. Více informací o bohoslužbách včetně adresy a obrázků najdete na naší internetové stránce v sekci kostely. Celý příspěvek

Meditační stezka ve farní zahradě

Na popud našeho faráře pana Josef Rennera byla ve farní zahradě kolem fary vytvořena nová „Meditační stezka“ s nádhernými skleněnými tabulemi. Impozantní skleněné tabule jsou vyrobeny uměleckými skláři ze sklářské hutě Weinfurtner. Podílet se mohou také jednotlivci nebo spolky. Tabule s biblickými citáty a příslušným uměleckým vyobrazením tak obohatily obec. Celý příspěvek

Naučná stezka / Pröllerská stezka

Naučná „Kollnburgská pröllerská stezka“ začíná na úpatí hory Pröller v Hinterviechtachu (odbočka „Pröllerská lyžařská a turistická oblast“ u státní silnice Viechtach – Sankt Englmar).
Logo červotoče (Holzwurm) Vás povede po okružní stezce dlouhé cca 3,5 km na různá stanoviště, která poskytují informace o historii, vývoji přírody a životního prostředí v Bavorském lese posledních století. Právě v turistické oblasti „Pröllerská stezka“ je možné ještě najít mnoho vzácných druhů rostlin a struktur původní kulturní krajiny. Celý příspěvek

Pröller (1048 m)

Pröller je se svými 1048 m nejvyšší horou Kollnburgu. Vrchol Prölleru sice už náleží k sousední obci, avšak více než 2/3 severního svahu Prölleru se nachází na území obce Kollnburg. Celý příspěvek

Hradní věž / hradní studna

Hradní věž (11 m) a hradní studna (17,5 m) jsou symboly Kollnburgu.
Hrad byl zřízen v polovině 12. století na ochranu bohatství hrabat z Bogenu, kteří vládli celému střednímu Bavorskému lesu až do poloviny 13. století. Podle pověsti se tento poklad nachází ještě dnes v hradní věži (viz také pověsti a tajuplnosti). Celý příspěvek

Sbírka motocyklů

Pozoruhodným cílem v naší vesnici je soukromé „Muzeum motocyklů“ Williho Schmida v ulici Sedlhofer Straße, kterému místní říkají „Za Willi“. Restauruje láskyplně vše, co má něco společného s veterány a má pohromadě již ohromnou soukromou sbírku motocyklů. Celý příspěvek